Goed nieuws voor alle mensen die bij ons een sociale huurwoning huren! Gisteren maakte minister Ollongren bekend de huren voor sociale huurders in 2021 te bevriezen. Huurders in de vrije sector kunnen een huurverhoging krijgen gelijk aan de inflatie plus maximaal 1%. Al onze huurders ontvangen hierover van ons binnenkort een brief.

Voor wie wordt de huur bevroren in 2021?
De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Dat zijn huizen met een gereguleerde huurprijs van maximaal 752 euro per maand. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
'Goed nieuws voor huurders,' zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. 'In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu een begin wordt gemaakt met de reparatie.' De Woonbond bracht eerder al naar buiten dat de huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: 'Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.' De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.