"Goed wonen is een basisvoorwaarde om gelukkig te kunnen zijn"

Birgitte van Hoesel-Snel is op 29 november 2021 benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bo-Ex. Hiermee volgt zij Jeroen de Leeuw op. Ze start haar voorzittersrol met een gezonde dosis nieuwsgierigheid: "Ik kijk ernaar uit om te ontdekken hoe Bo-Ex de vraagstukken aanpakt, welke afwegingen worden gemaakt en hoe de mensen zijn."

Van Hoesel is bekend met de corporatiewereld vanuit eerdere functies als bestuurder bij Portaal en Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Als toezichthouder nam zij o.a. plaats in de Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis.

Zingeving is voor Van Hoesel een belangrijke drijfveer. Ze wil graag van betekenis zijn voor huurders, de stad en de medewerkers van Bo-Ex. "We staan voor grote keuzes als het gaat om de woningnood, duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn maatschappelijke thema's waar corporaties middenin staan. Ze spelen in het hele land, maar zeker in Utrecht: het lijkt wel of iedereen in deze stad wil wonen." Ook zelf voelt ze zich verbonden met de stad: ze is er geboren en opgegroeid en komt er regelmatig voor familiebezoek of werk. Vanuit haar huidige woonplaats Woerden is Utrecht nog altijd dichtbij.

Als voorzitter van de RvC zal Van Hoesel kijken naar doelen voor nu én de toekomst: "Het is belangrijk dat huidige huurders tevreden zijn en het is belangrijk dat er voldoende woningen zijn voor toekomstige huurders. Want goed wonen is een basisvoorwaarde om gelukkig te kunnen zijn." Haar stijl? Ze is een verbinder en ze vindt het niet altijd nodig om over de gebaande paden te lopen. Bij Bo-Ex hoopt ze een lerende organisatie aan te treffen die elke keer een stapje beter wil worden.