De Wijk
Het nieuwe wooncomplex van Bo-Ex en Habion is het 'sluitstuk' van de wijk Terwijde. Kavel E is het laatste te ontwikkelen perceel in de wijk en is bestemd voor 100% sociale woningbouw. De woningen komen op een goede locatie in de wijk, dichtbij voorzieningen en bij OV knooppunten.

De woningen
Het wooncomplex van Bo-Ex bestaat uit ongeveer 40 tweekamer appartementen en 40 driekamer appartementen. Daarmee kunnen verschillende doelgroepen worden gehuisvest. Auto's kunnen worden geparkeerd aan de Louis Armstrongboulevard of de Dave Brubeckstraat. Fietsen worden geparkeerd in de centrale fietsenstalling op de begane grond. De woningen zijn duurzaam en efficiënt, waardoor de huurderlasten laag zullen zijn.

Planning
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van beide wooncomplexen. De verwachting is dat de vergunning in 2024 kan worden afgegeven en de bouw in 2025 start. Oplevering staat gepland voor 2027

Verhuur
De sociale huurwoningen worden aangeboden op Woningnet Regio Utrecht.

Meest gestelde vragen / FAQ

Gebouw
Hoeveel appartementen komen er?
Op het perceel van Terwijde kavel E komen ongeveer 160 appartementen verdeeld over twee gebouwen. Ieder gebouw bestaat uit ongeveer 80 appartementen.

Hoe hoog worden de gebouwen?
Beide gebouwen hebben verschillende hoogtes (trapsgewijs opgebouwd). Waarbij de zijdes aan de Rijnkennermerlaan vier verdiepingen tellen, de zijdes aan de Dave Brubeckstraat en de Louisarmstrong Boulevard zijn vijf verdiepingen hoog. De maximale hoogte van de gebouwen bij vijf lagen is 18 meter.

Wie zijn de eigenaren van de toekomstige gebouwen?
De toekomstige eigenaren van de gebouwen zijn woningcorporatie Habion en Bo-Ex. Habion is een woningcorporatie die senioren (65+) huisvest. Bo-Ex is een Utrechtse corporatie die meerdere doelgroepen huisvest.

Auto parkeren en fiets parkeren
Waar parkeren toekomstige bewoners hun auto
De toekomstige bewoners parkeren aan de nieuw te realiseren parkeerplaatsen aan de Dave Brubeckstraat en aan de bestaande parkeerplekken aan de Louis Armstrongboulevard. De doelgroep van Habion (senioren) hebben een lager autobezit, waardoor minder parkeerplekken worden gebruikt. Uit onderzoek en observaties blijkt dat veel parkeerplekken, gelegen aan dit deel van de Louis Armstrongboulevard, niet worden gebruikt. Deze plekken kunnen door de toekomstige bewoners worden gebruikt.

Waar parkeren toekomstige bewoners hun fiets?
In beide gebouwen komt een gemeenschappelijke fietsparkeervoorziening (overdekt en afgesloten) op de begane grond. Hier kunnen bewoners hun fietsen en scootmobiels parkeren. Bezoekers kunnen op de daarvoor aangewezen plekken om het gebouw hun fiets parkeren.


Groene omgeving
Hoe wordt er rekening gehouden met een groene omgeving in Terwijde-oost?,
We begrijpen de zorgen bij de omwonenden over de mogelijkheid voor open ruimte en potentieel groen.
In het plan is veel ruimte opgenomen voor groen en schaduw. Om het gebouw heen komen vaste plantenbakken in de volle grond met bloemen. Daar waar het kan worden de gevels groen, door het gebruik van klimplanten. Daarnaast wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden om de Dave Brubeckstraat groen te maken door tegels te 'wippen' en groen terug te brengen.

De Dave Brubeckstraat wordt opnieuw ingericht met bomen en perkjes, waardoor een groene ruimte ontstaat tussen de Vomar en het nieuwe gebouw. Daarnaast wordt het te realiseren plein op de hoek van de Dave Brubeckstraat en Louis Armstrongboulevard groen ingericht met bloemenperken en vaste plantenbakken, in de volle grond met zitelementen. In de gevels van de gebouwen komen nestkasten voor gierzwaluwen en ruimtes voor vleermuizen om te verblijven.


Planning en proces
Wanneer staan de gebouwen er?
De aankomende tijd wordt het ontwerp uitgewerkt en wordt een bouwvergunning aangevraagd. Dit zal ongeveer anderhalf jaar duren. Daarna wordt er gestart met de bouw. De verwachting is dat het bouwen ongeveer twee jaar gaat duren. Dat betekent dat de oplevering ongeveer eind 2026, begin 2027 zal plaatsvinden. Bewoners worden t.z.t. op de hoogte gehouden via een wijkbericht en/of de gemeentelijke projectsite.

Wonen in het gebouw
Waar kan ik mij inschrijven om in één van de twee gebouwen te komen wonen?
Beide gebouwen worden verhuurd in de sociale sector. Dat betekent dat de woningen worden verhuurd via woningnet.nl. Daar kunt u zich inschrijven om kans te maken om in de toekomst in één van de gebouwen te wonen. Als u in het gebouw van Habion wilt wonen moet u minimaal 65+ zijn.

In Terwijde ontwikkelen wij, in samenwerking met Habion een prachtig wooncomplex met circa 80 nieuwe appartementen. Het totale plan bestaat uit twee woongebouwen met beide circa 80 appartementen. Waarbij één wooncomplex voor Bo-Ex is en de andere voor Habion. Het wooncomplex aan de linkerzijde (noordwestelijk) is voor Bo-Ex. Het plan ligt naast het winkelcentrum Terwijde en is op loopafstand van het treinstation Terwijde. Het plan Typeert zich door de robuuste baksteenarchitectuur in een groene omgeving.