Bewonersinitiatieven

Bo-Ex stimuleert en ondersteunt initiatieven van haar huurders door middel van het leefbaarheidsbudget. Op deze pagina leest u meer over dit budget en wat u als huurder kunt doen.
Wat is het leefbaarheidsbudget?

Het leefbaarheidsbudget is bedoeld voor kleine acties, vooral in uw eigen complex, woongebouw of portiek. Bo-Ex stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar van €25 per woning voor initiatieven die het prettig samenwonen in complexen en buurten verbeteren. In complexen met minder dan 60 wooneenheden is het bedrag €30 per woning. Dit bedrag kunt u samen met andere huurders besteden.

Voor welke projecten is het budget bedoeld?

Bo-Ex keurt ideeën goed waarmee de meeste buurtbewoners het eens zijn, die het wonen prettiger maken en welke het contact tussen bewoners bevorderen. U kunt denken aan het beheren van het gemeenschappelijk groen rond het complex, het opknappen van de entree van het portiek met plantenbakken, een sportdag voor jongeren in de buurt, een gezamenlijke schoonmaakdag of een groot feest om elkaar eens op een heel andere manier te ontmoeten. Ook projecten voor een betere veiligheid komen in aanmerking.

Wie kan een aanvraag indienen?

4 huurders of meer kunnen een aanvraag indienen bij Bo-Ex. De aanvraag kan zijn voor een klein aantal woningen, bijvoorbeeld een portiek, maar ook voor uw straat of buurt. Het is belangrijk dat u andere bewoners op de hoogte heeft gebracht van uw plan en dat ze de mogelijkheid hadden om erop te reageren. Ook is het van belang dat u weet hoeveel huurders meedoen met het initiatief.

Hoe doet u een aanvraag?

U kunt een aanvraag doen met het daarvoor bestemde formulier of neem contact op met uw woonconsulent. De woonconsulenten van Bo-Ex kunnen u helpen bij de aanvraag.

Waar moet uw idee aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor betaling uit het leefbaarheidsbudget moet uw project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project bevordert de woonkwaliteit van uw complex, straat of buurt;
  • Buren steunen uw idee;
  • Bewoners voeren zelf de activiteit uit, eventueel met ondersteuning van specialisten;
  • De aanvraag betreft een nieuw initiatief. Het is niet de bedoeling kosten van bestaande activiteiten te financieren;
  • Nadat het geld is toegekend, moet het project binnen 12 maanden plaatsvinden;
Na afloop van het project hoort Bo-Ex graag hoe het is verlopen. U kunt denken aan foto’s, bonnen, een verslag of reacties van deelnemende huurders.

Wilt u een bewonersinitiatief starten?