Meest gestelde vragen over het Bo-Ex panel

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over het Bo-Ex Panel.

Algemene vragen

Wat is het Bo-Ex panel?

Het Bo-Ex Panel is het online huurderspanel van Bo-Ex. Het panel wordt gevormd door huurders van Bo-Ex die zich hiervoor hebben aangemeld. Alle huurders die een emailadres en toegang tot internet hebben, kunnen lid worden van het huurderspanel. Bo-Ex stuurt maximaal 4 keer per jaar een enquête naar de leden van het huurderspanel over onderwerpen die te maken hebben met huren bij Bo-Ex.

Wat is de reden van het online huurderspanel?

Bo-Ex wil graag weten wat er onder haar huurders leeft. Bo-Ex overlegt daarvoor veel met huurdersvertegenwoordiging STOK, maar wil ook graag de mening horen van de zogenaamde niet-georganiseerde huurders. Ook heeft Bo-Ex gemerkt dat er veel huurders zijn die wel zouden willen meedenken en meedoen, maar vanwege tijdgebrek niet actief kunnen participeren in bijvoorbeeld bewonerscommissies. Een online huurderspanel is dan een ideale oplossing, huurders kunnen deze invullen wanneer het hen uitkomt. Bo-Ex hoopt op deze manier veel meer huurders een stem te kunnen geven.

Hoelang duurt het invullen van een enquête?

Het verschilt uiteraard per enquête, maar gemiddeld bent u zo tussen de 5 en 10 minuten bezig.

Hoelang duurt het voordat de uitslagen van enquêtes bekend zijn?

Vanaf de sluitingsdatum van de enquête duurt het ongeveer 4 á 5 weken voordat de uitslagen worden gepubliceerd. De deelnemers van het huurderspanel ontvangen een email.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Bo-Ex gebruikt de uitkomsten bij het bepalen van haar beleid en om haar dienstverlening te verbeteren. STOK betrekt de uitkomsten van de
peilingen in haar advisering aan Bo-Ex.


Vragen over aanmelden

Hoe kan ik me aanmelden voor het huurderspanel?

U kunt zich aanmelden voor het Bo-Ex Panel door een e-mail te sturen naar klantenservice@boex.nl, via een aanmeldkaart of door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. U ontvangt in reactie op uw aanmelding een email met een link naar de startvragenlijst. In deze korte vragenlijst vragen we naar een aantal persoonsgegevens en over welke onderwerpen u zou willen meedenken. Zodra u deze eerste vragenlijst heeft verzonden is uw inschrijving compleet en bent u (zonder verplichtingen) lid van het huurderspanel.

Kan iedereen lid worden van het panel?

Alle huurders van Bo-Ex kunnen zonder verplichting lid worden van het panel. Wel is een emailadres noodzakelijk.


Vragen over wijzigingen

Hoe geef ik mijn nieuwe emailadres door?

Indien uw e-mailadres is gewijzigd kunt u dit zowel telefonisch (030-2827888) als per email (klantenservice@boex.nl) doorgeven aan de klantenservice.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Voor de verwerking van de uitkomsten is het van belang dat wij uw juiste gegevens hebben. Bent u verhuisd naar een andere Bo-Ex woning in een andere wijk, of verandert er iets in uw huishouden? Geef het dan door aan de klantenservice met
vermelding dat u deelneemt aan het Bo-Ex Panel.

Hoe kan ik mij afmelden voor het huurderspanel?

Als u niet meer uitgenodigd wilt worden voor het huurderspanel dan kunt u dat per email aan ons doorgeven aan klantenservice@boex.nl. U wordt dan uit de lijst verwijderd en dus niet meer benaderd voor deelname aan enquêtes.

Ik ga verhuizen en ben straks geen huurder meer van Bo-Ex, mag ik nog steeds meedoen met de enquêtes?

Het Bo-Ex panel is alleen bedoeld voor huurders van Bo-Ex. U kunt in dit geval niet langer deelnemen aan het panel.


Vragen over zorgvuldigheid

Waarom moet ik mijn persoonlijke gegevens invullen aan het begin?

Sommige enquêtes zijn speciaal gericht op een bepaalde wijk of doelgroep. Om de juiste enquêtes naar de juiste panelleden te sturen hebben we deze gegevens nodig. Uiteraard willen wij ook weten of de deelnemers van de enquête representatief zijn
voor de huurders van Bo-Ex.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens omdat wij uw privacy belangrijk vinden. Wij koppelen geen namen en antwoorden, uw antwoorden worden dus anoniem verwerkt.

Wat wordt er met mijn emailadres gedaan?

Uw emailadres wordt alleen gebruikt om de enquêtes, uitkomsten en eventueel een herinnering te versturen. U zult dus geen spam/ongewenste emails ontvangen.

Ben ik als lid van het Bo-Ex Panel verplicht om mee te doen met alle enquêtes?

Nee, uw deelname aan het huurderspanel is geheel vrijblijvend. Dat betekent dat u alleen de enquêtes invult waar u uw mening over wilt geven. Het is wel mogelijk dat u een herinnering ontvangt per email.

Ga naar...