Verhuisadviseur Senioren

De Verhuisadviseur Senioren geeft hulp en advies aan Utrechtse senioren met een verhuiswens naar een beter passende woning
Wat doet de Verhuisadviseur Senioren?

Inwoners van Utrecht van 55 jaar of ouder kunnen gebruik maken van de dienstverlening van de Verhuisadviseur. Deze dienstverlening varieert van het in beeld brengen van de woonwensen en woonmogelijkheden tot hulp bij administratief werk zoals de inschrijving bij WoningNet of een urgentieaanvraag tot het actief zoeken naar een geschikt woning op WoningNet.

Wanneer kunt u een beroep doen op de Verhuisadviseur Senioren?

U bent 55 jaar of ouder, inwoner van Utrecht en woonachtig in een sociale huurwoning of een eigen woning met minimaal 4 kamers.

Voor huurders die een grote sociale huurwoning (minimaal 4 kamers) van Bo-Ex, GroenWest, Woonin of Portaal achterlaten, is de dienstverlening gratis. Voor woningeigenaren is de dienstverlening niet kosteloos.

Voorrangsregeling Van Groot naar Beter

Huurders die van een grote woning (minimaal 4 kamers) naar een kleinere sociale huurwoning (maximaal 3 kamers) verhuizen, kunnen gebruik maken van de voorrangsregeling 'Van Groot naar Beter'. In advertenties op WoningNet voor woningen met 3 of minder kamers staat onder het kopje 'spelregels' aangegeven of deze voorrang geldt.

De voorrangsregeling 'Van Groot naar Beter' geldt in de hele regio Utrecht niet alleen voor senioren, maar voor huurders van alle leeftijden.

Beperkte huursprong

Naast de voorrangsregeling "Van Groot naar Beter" komen huurders die van een grote naar een kleine sociale huurwoning verhuizen ook in aanmerking voor een beperkte huursprong. Dit betekent dat de netto huur van de nieuwe (kleinere) woning maximaal 50 euro hoger wordt dan de netto huur van de grote woningen die wordt achtergelaten.

Contact
De Verhuisadviseur Senioren kunt u bereiken via:

Krijgt u via de telefoon een antwoordapparaat? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in, dan wordt u teruggebeld.

Op www.verhuisadviseursenioren.nl vindt u meer informatie over de Verhuisadviseur Senioren en diverse regelingen. Of lees meer informatie in deze flyer.