Meedenken en meedoen

Wij zijn altijd op zoek naar huurders die willen meepraten over hun wooncomplex of wijk. Het kan dan gaan over onderhoud, schoonmaak en veiligheid in het woongebouw, servicekosten of over buurtactiviteiten.

U kunt namens de bewoners in uw buurt of complex over deze onderwerpen praten binnen een bewonerscommissie of bewonersgroep. Dit noemen we bewonersparticipatie.

Huurdersvertegenwoordiging

Bij Bo-Ex zijn de huurders vertegenwoordigd door een onafhankelijke huurdersvereniging die de belangen van onze huurders behartigt. Dit is HV Bo-Ex.

Wat is het verschil tussen een huurdersvereniging en een bewonerscommissie?
Een huurdersvereniging is een overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies en individuele huurders van Bo-Ex. De leden van een huurdersvereniging denken vooral mee op beleidsniveau. Deze vereniging wordt gerund door huurders en is bedoeld om huurders bij te staan, huurders belangen te vertegenwoordigen en om advies te vragen aan huurders van Bo-Ex.

Welke formele positie heeft een huurdervereniging?
De positie van een huurdersvereniging is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad: een huurdersvereniging overlegt met de directie en medewerkers van Bo-Ex. Bo-Ex mag pas besluiten nemen over belangrijke huurderszaken nadat zij aan HV Bo-Ex advies heeft gevraagd. Op basis van de woningwet maakt Bo-Ex samen met gemeente Utrecht en huurdersvertegenwoordigers jaarlijks zogenaamde prestatieafspraken.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op het beleid van Bo-Ex?
Hoe meer leden HV Bo-Ex heeft des te meer de vereniging voor u kan betekenen. Als lid van de vereniging kiest u uw vertegenwoordiging, het bestuur, die uw belangen behartigt. Tijdens een ledenvergadering heeft u direct invloed op het beleid en de plannen van de vereniging. U bepaalt mede wat tijdens het overleg besproken wordt.

Huurdersvereniging Bo-Ex

De huurdersvereniging (HV) Bo-Ex is officieel actief sinds 26 maart 2022.

De leden van de huurdersvereniging bepalen hoe huurders gezien en gehoord worden. Iedereen kan lid worden. Gewoon als supporter, in een werkgroep, in de ledenraad, in het bestuur. Besluiten worden genomen op basis van argumenten zodat ook een minderheid wordt gehoord.

Onze huurdersvereniging wil constructief samenwerken met Bo-Ex om samen de beste manieren te vinden om problemen aan te pakken.

Wilt u zich aanmelden bij de HV Bo-Ex?
Dit kan (gratis) via: www.hvboex.nl/lid-worden

Bewonerscommissies

Wat is een bewonerscommissie?
In veel woningcomplexen van Bo-Ex zijn bewonerscommissies actief. Zo'n commissie bestaat uit minimaal 3 bewoners die de belangen behartigen van alle huurders in dat complex. U kunt zich altijd aansluiten bij de bewonerscommissie van uw wooncomplex.

Wat doet een bewonerscommissie?
Bewonerscommissies richten zich op gemeenschappelijke problemen en activiteiten die veel of alle huurders in het complex aangaan.

Bewonerscommissie oprichten
Bo-Ex stimuleert de vorming van bewonerscommissies. Wilt u graag een bewonerscommissie oprichten? Dan kunt u terecht bij uw woonconsulent.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alle huurders in het complex krijgen de kans om zich aan de melden.
  • De bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 huurders uit het complex. Zij vertegenwoordigen de overige bewoners.
  • De bewonerscommissie zorgt ervoor dat alle huurders minimaal 1 keer per jaar hun stem kunnen laten gelden én doet verslag van de activiteiten die zijn ondernomen.
Hier vindt u een overzicht van de Bo-Ex bewonerscommissies.
Meedenken bij projecten


In gesprek met bewoners
Bo-Ex voert groot onderhoud of renovatie uit aan complexen of in sommige gevallen wordt een gebouw gesloopt en worden er nieuwe woningen gebouwd.
Het is erg prettig om daarover het gesprek aan te gaan met een aantal bewoners van het complex. Dat kan de bewonerscommissie zijn of een klankbordgroep, als er geen bewonerscommissie is. Zo'n klankbordgroep wordt dan speciaal opgericht om mee te denken over het project.
(U leest op een andere plek op deze pagina meer over de rol van de bewonerscommissie en welke commissies er zijn).

Rechten en plichten huurders
Een bewonerscommissie of klankbordgroep bestaat uit betrokken bewoners die op vrijwillige basis meedenken. Deze bewoners kennen vaak de rechten en plichten die er zijn niet. In het Algemeen Sociaal Plan staan de afspraken die de Utrechtse huurdersorganisaties, woningcorporaties en de Gemeente hebben gemaakt over de rechten en plichten van huurders.

Bewonersondersteuning bij projecten
De bewonerscommissie of klankbordgroep kan hulp krijgen van een professioneel bewonersondersteuner om mee te denken en mee te kijken bij het vormen van een sociaal plan rondom een project. Deze bewonersondersteuner wordt betaald door Bo-Ex.

Spelregels
De bewoners zijn vrij om een keuze te maken wie zij willen, maar Bo-Ex stelt vooraf wel wat spelregels op om er zeker van te zijn dat de bewoners zo goed mogelijk ondersteund worden. Deze afspraken worden ook opgenomen in de afspraken tussen de bewoners en Bo-Ex, de zogenaamde projectovereenkomst.

Buurtambassadeurs

Woont u in Overvecht op de Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef of Oranjerivierdreef? Wilt u zich inzetten voor de buurt en uw buren? Dan kunt u misschien buurtambassadeur worden.

Als ambassadeur loopt u regelmatig een rondje in de wijk en spreekt u met buurtbewoners. Christa Kuijer is al een paar jaar buurtambassadeur in Overvecht. "Bewoners vinden het fijn dat wij regelmatig rondlopen. We luisteren, dat is belangrijk, ook al kunnen we niet alles oplossen. Klachten en wensen geven we door aan de buurtbeheerder of complexbeheerder. Die gaat er dan mee aan de slag. Het bevalt heel goed, zowel de bewoners als de groep ambassadeurs. Er is respect en vertrouwen tussen de bewoners en ons. Ook de beloning is zeker welkom."

Ook in Leidsche Rijn hebben we buurtambassadeurs, in de Louis Armstronglaan om precies te zijn.

Bekijk hier een filmpje over onze buurtambassadeurs.

Meer weten?
Neem dan contact op met sociaal buurtbeheerder Rody van Eijk (Overvecht) of Raoul Makhanlal (Leidsche Rijn) via klantenservice@boex.nl of (030) 2827 888. Of neem contact op met Reggie Wolff van Strategische WijkAanpak, via r.wolff@strategischewijkaanpak.nl of 06 21 25 80 07.

Meedoen!

We hebben verschillende projecten waarin bewoners aan deelnemen:

De klussendienst
Overvecht
Bo-Ex heeft samen met de reclassering een klussendienst opgezet in Overvecht. Het gaat om klussen in de openbare ruimte (zwerfafval opruimen , openbaar groen onderhouden etc.). Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de sociaal buurtbeheerder Rody van Eijk via klantenservice@boex.nl.

Hoograven
In Hoograven is een groep vrijwilligers die huurders van Bo-Ex helpen met kleine klusjes in huis. De vrijwilligers helpen mensen van 55 jaar of ouder, mensen met een beperking en mensen met een smalle beurs. De klussendienst richt zich op mensen die niemand in hun omgeving hebben die hen kan helpen.

De klussendienst helpt huurders met eenmalige klussen, zoals het ophangen van een lampje, het plaatsen van een handgreep, het ontstoppen van de gootsteen, enz. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met Evert Middendorp via 0613630693. Hij is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

De klussendienst zoekt ook altijd nieuwe vrijwilligers! Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan ook contact op met Evert Middenkoop via bovenstaand telefoonnummer.

Uitleenservice tuingereedschap
Met goed tuingereedschap is elke tuinklus lichter. Als huurder van Bo-Ex kunt u het gratis bij ons lenen: van heggenschaar tot snoeischaar, grasmaaier en nog veel meer.
Hoe werkt het?
1. U neemt contact met ons op, via:
a. Hoograven: U kunt langskomen op de openingsuren van het wijkkantoor in Hoograven aan de IJsselsteinlaan 15a.
b. Kanaleneiland: Als u in (de buurt van) Kanaleneiland woont, belt u naar de beheerder daar, de heer Sadhoe. Hij is bereikbaar op: 06 55932358.
c. U kunt ook bellen naar de Klantenservice en vragen naar sociaal buurtbeheerders Dennis (Hoograven) of Shailesh (Kanaleneiland).
2. U spreekt af wat u leent en wanneer.
3. U neemt uw legitimatiebewijs mee.
4. U haalt het gereedschap op bij het wijkkantoor aan de IJsselsteinlaan 15a in Hoograven of bij de beheerder (de heer Sadhoe), aan de Alexander de Grotelaan 166 in Kanaleneiland.


De moestuin in Hoograven Zuid
De bewoners in Hoograven Zuid, aan de Rijnesteinhof, zijn gestart met een buurtmoestuin. Een groep bewoners heeft het initiatief genomen om met hulp van subsidie van de gemeente en donaties van Bo-Ex dit initiatief op te kunnen richten. Hierdoor hebben we onder andere een grondpomp kunnen plaatsen en is er betegeld door de hovenier.

De stukjes grond zijn niet ingedeeld per persoon, maar per groente- of fruitsoort. Iedereen die is aangemeld als vrijwilliger, mag op elk stukje grond werken. De oogst wordt ook verdeeld onder alle deelnemers die actief zijn in de tuin. We werken met een intekenlijst en een sleutelregistratielijst. Na aanmelding word je toegevoegd aan de Whatsappgroep.

Ook als je geen 'groene vingers' hebt en/of om een bepaalde reden niet veel in de tuin kan werken, ben je eveneens van harte welkom in de tuin voor een praatje of om er gezellig te zitten. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen.

Buurtpact Rietveldcomplex
Met het buurtpact slaan professionals die werken in het Rietveldcomplex de handen ineen met bewoners om de buurt sociaal te versterken. De samenwerking richt zich op de verbinding tussen bewoners, een doorgaande lijn voor kinderen van 10-14 jaar zodat zij goede keuzes kunnen maken voor hun toekomst, het voorkomen van armoede en schulden en tot slot een schone en veilige buurt waar ook bewoners aan meehelpen.

Project Straatwijs
Het project Straatwijs is met een nieuwe aanpak gestart in Overvecht. Met deze aanpak (voorheen Buren voor Buren genaamd) willen we middels huisbezoeken, bewonersbijeenkomsten en zogenoemde portiekcafés bewoners bereiken die nu voor ons onzichtbaar zijn. Onze bedoeling is om wijkbewoners, vanuit hun vraag, te leiden naar organisaties en activiteiten; hen te betrekken bij hun directe leefomgeving en hen te verbinden met elkaar. We gaan hierbij uit van het kunnen en willen van bewoners.