Meedenken en meedoen

Wij zijn altijd op zoek naar huurders die willen meepraten over hun wooncomplex of wijk. Het kan dan gaan over onderhoud, schoonmaak en veiligheid in het woongebouw, servicekosten of over buurtactiviteiten.

U kunt namens de bewoners in uw buurt of complex over deze onderwerpen praten binnen een bewonerscommissie of bewonersgroep. Dit noemen we bewonersparticipatie.

Bewonerscommissies

Wat is een bewonerscommissie?
In veel woningcomplexen van Bo-Ex zijn bewonerscommissies actief. Zo'n commissie bestaat uit minimaal 3 bewoners die de belangen behartigen van alle huurders in dat complex. U kunt zich altijd aansluiten bij de bewonerscommissie van uw wooncomplex.

Wat doet een bewonerscommissie?
Bewonerscommissies richten zich op gemeenschappelijke problemen en activiteiten die veel of alle huurders in het complex aangaan. Wilt u weten of er in uw complex een bewonerscommissie actief is? Zie hiervoor het overzicht.

Bewonerscommissie oprichten
Bo-Ex stimuleert de vorming van bewonerscommissies. Wilt u graag een bewonerscommissie oprichten? Dan kunt u terecht bij uw woonconsulent.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alle huurders in het complex krijgen de kans om zich aan de melden.
  • De bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 huurders uit het complex. Zij vertegenwoordigen de overige bewoners.
  • De bewonerscommissie zorgt ervoor dat alle huurders minimaal 1 keer per jaar hun stem kunnen laten gelden én doet verslag van de activiteiten die zijn ondernomen.
Huurdersraad

Bo-Ex wil graag uw stem horen. Heeft u goede ideeën over wat wij beter kunnen doen in onze keuzes en besluiten? En hoe wij huurders daar zo goed mogelijk bij kunnen betrekken? Dan zijn wij op zoek naar u voor de op te richten huurdersraad. U weet tenslotte als geen ander wat wonen betekent en wanneer u als huurder tevreden bent.

Interesse?
Lijkt u het leuk om mee te denken over de samenwerking tussen Bo-Ex en haar huurders en over onze activiteiten? Mail dan uw gegevens naar ingesprekmet@boex.nl of bel onze klantenservice.

Bo-Ex klantpanel

Om zoveel mogelijk huurders te laten meepraten, is er een online huurderspanel. U kunt zich hiervoor opgeven als u een emailadres en internet heeft. U ontvangt maximaal 3 keer per jaar een digitale enquête over huren bij Bo-Ex. Elke keer dat u een enquête invult, maakt u kans op een VVV-waardebon.
Ja, ik meld me aan voor het Bo-Ex panel

Buurtambassadeurs

Woont u in Overvecht op de Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef of Oranjerivierdreef? Wilt u zich inzetten voor de buurt en uw buren? Dan kunt u misschien buurtambassadeur worden.

Als ambassadeur loopt u regelmatig een rondje in de wijk en spreekt u met buurtbewoners. Christa Kuijer is al een paar jaar buurtambassadeur in Overvecht. "Bewoners vinden het fijn dat wij regelmatig rondlopen. We luisteren, dat is belangrijk, ook al kunnen we niet alles oplossen. Klachten en wensen geven we door aan de buurtbeheerder of complexbeheerder. Die gaat er dan mee aan de slag. Het bevalt heel goed, zowel de bewoners als de groep ambassadeurs. Er is respect en vertrouwen tussen de bewoners en ons. Ook de beloning is zeker welkom."

Bekijk hier een filmpje over onze buurtambassadeurs.

Meer weten?
Neem dan contact op met complexbeheerder Roderik Wijma via klantenservice@boex.nl of (030) 2827 888. Of neem contact op met Reggie Wolff van Strategische WijkAanpak, via r.wolff@strategischewijkaanpak.nl of 06 21 25 80 07.

Bewonersparticipatie

We hebben verschillende projecten waarin bewoners participeren:

De klussendienst
Overvecht
Bo-Ex heeft samen met de reclassering een klussendienst opgezet in Overvecht. Het gaat om klussen in de openbare ruimte (zwerfafval opruimen , openbaar groen onderhouden etc.). Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met complexbeheerder Roderik Wijma via klantenservice@boex.nl.

Hoograven
In Hoograven is een groep vrijwilligers die huurders van Bo-Ex helpen met kleine klusjes in huis. De vrijwilligers helpen mensen van 55 jaar of ouder, mensen met een beperking en mensen met een smalle beurs. De klussendienst richt zich op mensen die niemand in hun omgeving hebben die hen kan helpen.

De klussendienst helpt huurders met eenmalige klussen, zoals het ophangen van een lampje, het plaatsen van een handgreep, het ontstoppen van de gootsteen, enz. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met Evert Middendorp via 0613630693. Hij is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

De klussendienst zoekt ook altijd nieuwe vrijwilligers! Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan ook contact op met Evert Middenkoop via bovenstaand telefoonnummer.

Uitleenservice tuingereedschap
Met goed tuingereedschap is elke tuinklus lichter. Als huurder van Bo-Ex in Hoograven kunt u het gratis bij ons lenen: van heggenschaar tot snoeischaar, grasmaaier en nog veel meer.

Hoe werkt het?
1. U belt een vrijwilliger op 06 50 28 41 42
2. U spreekt af wat u leent en wanneer.
3. U neemt uw legitimatiebewijs mee.
4. U haalt het gereedschap op bij het kantoor van onze complexbeheerder aan de IJsselsteinlaan 15.

De moestuin in Hoograven Zuid
De bewoners in Hoograven Zuid, aan de Rijnesteinhof, zijn gestart met een buurtmoestuin. Een groep bewoners heeft het initiatief genomen om met hulp van subsidie van de gemeente en donaties van Bo-Ex dit initiatief op te kunnen richten. Hierdoor hebben we onder andere een grondpomp kunnen plaatsen en is er betegeld door de hovenier. B

De stukjes grond zijn niet ingedeeld per persoon, maar per groente- of fruitsoort. Iedereen die is aangemeld als vrijwilliger, mag op elk stukje grond werken. De oogst wordt ook verdeeld onder alle deelnemers die actief zijn in de tuin. We werken met een intekenlijst en een sleutelregistratielijst. Na aanmelding, word je toegevoegd aan de Whatsappgroep.

Ook als je geen 'groene vingers' hebt en/of om een bepaalde reden niet veel in de tuin kan werken, ben je eveneens van harte welkom in de tuin voor een praatje of om er gezellig te zitten. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen.

Buurtpact Rietveldcomplex
Met het buurtpact slaan professionals die werken in het Rietveldcomplex de handen ineen met bewoners om de buurt sociaal te versterken. De samenwerking richt zich op de verbinding tussen bewoners, een doorgaande lijn voor kinderen van 10-14 jaar zodat zij goede keuzes kunnen maken voor hun toekomst, het voorkomen van armoede en schulden en tot slot een schone en veilige buurt waar ook bewoners aan meehelpen.

Project Straatwijs
Het project Straatwijs is met een intensieve outreachende aanpak gestart in Overvecht. Met deze aanpak (voorheen Buren voor Buren genaamd) willen we middels huisbezoeken, bewonersbijeenkomsten en zogenoemde portiekcafés bewoners bereiken die nu voor ons onzichtbaar zijn. Onze bedoeling is om wijkbewoners, vanuit hun vraag, toe te leiden naar organisaties en activiteiten; hen te betrekken bij hun directe leefomgeving en hen te verbinden met elkaar. We gaan hierbij uit van het kunnen en willen van bewoners.

Kent u uw buren al?

Nee? Dan wordt het hoog tijd ze te ontmoeten. Uw buren leren kennen is namelijk belangrijk voor uw woonplezier. Toch vinden veel mensen dat best spannend. Hieronder leest u hoe u het kunt aanpakken.

Weten of er al
een bewonerscommissie is?

Wij hebben een overzicht met alle officiële bewonerscommissies.

Ga naar het overzicht