Bewijsstukkenoverzicht

Wanneer u een woning van Bo-Ex heeft geaccepteerd, moet u een aantal documenten digitaal bij ons aanleveren. In het bewijsstukkenoverzicht vindt u welke documenten wij van u verwachten.