Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning. U vraagt deze toeslag aan bij de Belastingdienst. Zij beoordelen hoeveel huurtoeslag u ontvangt. De Belastingdienst Toeslagen betaalt de huurtoeslag maandelijks als voorschot uit. U ontvangt hiervan achteraf een eindafrekening.
Aanvragen huurtoeslag

Huurtoeslag vraag u zelf aan bij de Belastingdienst op de pagina Mijn Toeslagen. U kunt ook bellen met de Belastingdienst om een aanvraagformulier op te vragen via gratis telefoonnummer: 0800-0543.

Voorwaarden huurtoeslag

Of u voor huurtoeslag in aanmerking komt, hangt af van uw huidige gezinsinkomen, uw gezinssamenstelling en van de hoogte van de huur. Veranderingen zoals een hoger of lager inkomen of de verhuizing van een medebewoner hebben invloed op de hoogte van de huurtoeslag.

Proefberekening

Op de pagina Belastingdienst Toeslagen kunt u een proefberekening maken. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in uw huurlasten.

Ook kunt u gebruik maken van de Bo-Ex Huurwijzer. Hiermee kunt u snel bekijken (in ongeveer 2 minuten) of de huur van een woning in uw budget past. Kunt u de huur straks gemakkelijk betalen? Is het nodig om te bezuinigen op andere uitgaven of kunt u beter kiezen voor een andere woning? De Bo-Ex Huur Wijzer helpt u bij het maken van een keus.

Jaarlijkse huurverhoging

Wij geven ieder jaar de nieuwe huurgegevens vóór 1 juli aan de Belastingdienst door. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet automatisch aan. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft hetzelfde totdat u zelf een wijziging doorgeeft.

Is uw inkomen veranderd?

Ontvangt u huurtoeslag en verandert uw inkomen? Geef dat dan door aan de Belastingdienst!

Niet alleen als u huurtoeslag aanvraagt, moet u uw inkomen aan de Belastingdienst doorgeven. U moet dat óók doen als u al huurtoeslag krijgt en uw inkomen verandert. Anders krijgt u een verkeerd bedrag aan huurtoeslag.

  • Is uw (minimum)loon gestegen?
  • Heeft u een andere baan?
  • Heeft u een inflatiebonus of een energiebonus van uw werkgever gekregen?
  • Of is er een andere reden waardoor uw inkomen hoger is geworden?


Dan moet u dit zelf op tijd doorgeven aan de Belastingdienst via Mijn Toeslagen. Zo voorkomt u dat u moet terugbetalen.

Hebt u nog vragen?
Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 of kijk op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie
Meer informatie over de huurtoeslag vindt u in onze Brochure Huurtoeslag (in het rechter menu). Ook vindt u hier de huurwijzer.