Huurverlaging

Woont u in een sociale huurwoning en betaalt u een relatief hoge huurprijs? En heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Hieronder kunt u alvast enkele vragen beantwoorden, om te kijken of u in aanmerking komt voor de huurverlaging. Alle informatie over de huurverlaging vindt u daar weer onder.

Eenmalige huurverlaging
In 2023 kregen bewoners met een laag inkomen en een huur boven de € 575,03 een eenmalige huurverlaging tot dat bedrag. Daarvoor is gekeken naar het vastgestelde inkomen door de belastingdienst over 2021.
Bewoners die in 2023 geen huurverlaging hebben ontvangen en die na 2021 te maken hebben gekregen met een inkomensdaling kunnen tot en met 30 december 2024 zelf een huurverlaging aanvragen. Daarvoor moeten ze wel aan de volgende eisen voldoen:

 • U woonde op 1 maart 2023 al in uw huurwoning.
 • Uw (kale) huur is hoger dan € 577,91 per maand.
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 24.840 per jaar (of € 26.430 als u AOW krijgt). OF
 • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 32.370 per jaar (of € 35.150 als u AOW krijgt).
 • U heeft niet eerder en huurverlaging voor bewoner met een laag inkomen gehad.

Voldoet u aan de eisen? Vraag dan een huurverlaging aan.
Als u aan bovenstaande eisen voldoet, kunt u tot en met 30 december 2024 zelf een huurverlaging aanvragen. Daarbij geldt dat uw inkomensdaling ten minste 6 maanden voor dit verzoek tot huurverlaging is ingegaan.

Let op! Ontvangt u huurtoeslag? Vaak heeft een verandering gevolgen voor uw huurtoeslag. Denk er dan ook aan om de wijzigingen in uw huur snel door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 4 weken online aan de Belastingdienst doorgeven. Dit doet u via Mijn toeslagen.

Hoe kunt u zelf de eenmalige huurverlaging aanvragen?
Denkt u in aanmerking te komen voor de huurverlaging? Dan moet u de volgende gegevens aanleveren aan Bo-Ex:

1. Een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden. Klik hier voor de verklaring
2. Een ondertekende verklaring over het inkomen van uw huishouden. Klik hier voor de verklaring

Let op: om deze verklaringen in te vullen, moet u ze eerst downloaden. Om ze daarna te ondertekenen, moet u de formulieren uitprinten en ondertekenen*.
Als u de aanvraag wilt mailen, moet u de formulieren daarna inscannen of er een foto van maken.

*Als u een digitale handtekening heeft, kunt u de verklaringen na downloaden, digitaal invullen en ondertekenen.

3. Bij te voegen bewijsstukken:
 • Bij loon of uitkering per persoon:
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
  • 1 verzekeringsbericht UWV (te downloaden via mijn.uwv.nl (inloggen met uw DigiD)

U kunt alle stukken mailen aan: klantenservice@boex.nl met als onderwerp 'Aanvraag huurverlaging'.
Of u kunt alle stukken uitprinten en opsturen naar: Bo-Ex, Postbus 3151, 3502 GD Utrecht

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Als u zelf de aanvraag doet en voor eenmalige huurverlaging in aanmerking komt, dan moet Bo-Ex binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek tot huurverlaging het huurverlagingsvoorstel doen.

U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot en met 30 december 2024. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat als het voorstel wordt verstuurd in augustus 2024, de huurverlaging ingaat per 1 oktober 2024.