Huurverlaging

Woont u in een sociale huurwoning en betaalt u een relatief hoge huurprijs? En heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging.

Eenmalige huurverlaging
In 2023 kregen bewoners met een laag inkomen en een huur boven de € 575,03 een eenmalige huurverlaging tot dat bedrag. Daarvoor is gekeken naar het vastgestelde inkomen door de belastingdienst over 2021.

Bewoners die in 2023 geen huurverlaging hebben ontvangen of later te maken hebben gekregen met een inkomensdaling kunnen tot en met 30 december 2024 zelf de eenmalige huurverlaging aanvragen. Het gaat dan om woningen met een huur boven de €577,91. De huurverlaging gaat dan terug naar dit bedrag.

De voorwaarden
U moet voor de eenmalige huurverlaging aan een aantal voorwaarden voldoen. Via de onderstaande knop kunt u kijken of u aan de voorwaarden voldoet.


Meer informatie: Rijksoverheid


Ontvangt u huurtoeslag?
Vaak heeft een verandering gevolgen voor uw huurtoeslag. Denk er dan aan om de wijzigingen in uw huur door te geven aan de Belastingdienst. Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 4 weken online aan de Belastingdienst doorgeven.
Dit doet u via Mijn toeslagen.