Huurverlaging

Woont u in een sociale huurwoning en betaalt u een relatief hoge huurprijs? En heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Hieronder kunt u alvast enkele vragen beantwoorden, om te kijken of u in aanmerking komt voor de huurverlaging. Alle informatie over de huurverlaging vindt u daar weer onder.

Eenmalige huurverlaging in 2023
Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur op 1 juli niet omhoog, maar omlaag.
De eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.
Dat heeft de regering in overleg met woningcorporaties afgesproken.
Dit betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning van een woningcorporatie recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze relatief te duur wonen.

Wanneer een eenmalige huurverlaging in 2023?
De huurverlaging geldt voor huurders die per 1 juli 2023 een huurprijs boven de €575,03 betalen en een inkomen hebben tot 120% van het minimuminkomen. Zij krijgen een huurverlaging naar een huurprijs van € 575,03. Onder aan deze pagina kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de huurverlaging, dit door enkele vragen te beantwoorden.

Heeft u recht op eenmalige huurverlaging in 2023?
Of de huurverlaging voor u geldt, wordt bepaald door de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen over 2021. Bo-Ex ontvangt van de Belastingdienst een code die aangeeft of de huurverlaging voor de huurder (of huurders) van een woonadres geldt. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
U krijgt de eenmalige huurverlaging wanneer u in de volgende situatie zit:

 • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
 • Uw (kale) huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt). OF
 • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Voldoet u aan de eisen? Dan ontvangt u voor 1 juni automatisch bericht van ons
Had u in 2021 een laag inkomen? Dan hoeft u niets te doen. De Belastingdienst controleert de hoogte van uw inkomen in 2021. Ook controleert de Belastingdienst uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Hebt u recht op huurverlaging? Dan verlagen wij uw huur naar € 575,03. U krijgt hierover vóór 1 juni 2023 automatisch bericht.

Let op! Ontvangt u huurtoeslag? Vaak heeft een verandering gevolgen voor uw huurtoeslag. Denk er dan ook aan om de wijzigingen in uw huur snel door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 4 weken online aan de Belastingdienst doorgeven. Dit doet u via Mijn toeslagen.

Geen bericht ontvangen voor 1 juni?
Het kan zijn dat uw (gezamenlijk) inkomen in 2021 te hoog was. Of uw netto huur lager dan € 575,03. Is uw inkomen in 2022 of dit jaar gedaald? Dan hebt u misschien toch recht op de huurverlaging. Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging is ingegaan. Vanaf 1 juni 2023 kunt u zelf een aanvraag voor huurverlaging indienen.

Hoe kunt u zelf de eenmalige huurverlaging aanvragen?
Denkt u in aanmerking te komen voor de huurverlaging? Dan moet u de volgende gegevens aanleveren aan Bo-Ex:

1. Een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden. Klik hier voor de verklaring
2. Een ondertekende verklaring over het inkomen van uw huishouden. Klik hier voor de verklaring

Let op: om deze verklaringen in te vullen, moet u ze eerst downloaden. Om ze daarna te ondertekenen, moet u de formulieren uitprinten en ondertekenen*.
Als u de aanvraag wilt mailen, moet u de formulieren daarna inscannen of er een foto van maken.

*Als u een digitale handtekening heeft, kunt u de verklaringen na downloaden, digitaal invullen en ondertekenen.

3. Bij te voegen bewijsstukken:
 • Bij loon of uitkering per persoon:
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
  • 1 verzekeringsbericht UWV (te downloaden via mijn.uwv.nl (inloggen met uw DigiD)

U kunt alle stukken mailen aan: klantenservice@boex.nl met als onderwerp 'Aanvraag huurverlaging'.
Of u kunt alle stukken uitprinten en opsturen naar: Bo-Ex, Postbus 3153, 3502 GD Utrecht

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Als u zelf de aanvraag doet en voor eenmalige huurverlaging in aanmerking komt, dan moet Bo-Ex binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek tot huurverlaging het huurverlagingsvoorstel doen.

U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2024. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat als het voorstel wordt verstuurd in augustus 2023, de huurverlaging ingaat per 1 oktober 2023.

Vragen?
Heeft u vóór 1 juni geen brief gekregen over huurverlaging, maar denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet? Of heeft u andere vragen over de huurverlaging, neem dan contact op met onze klantenservice