Klacht melden

Als u niet tevreden bent over ons of over onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. U kunt hieronder een klacht indienen. Wij nemen een klacht zeer serieus en reageren binnen 2 werkdagen.


Beroep doen op KWRU

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (afgekort KWRU). De KWRU is een onafhankelijke klachtencommissie voor huurders van woningcorporaties in de regio Utrecht. U kunt bij hun terecht als u vindt dat Bo-Ex uw klacht niet goed heeft afgehandeld. U moet wel altijd eerst uw klacht schriftelijk bij Bo-Ex hebben ingediend (brief of mail). Op de website www.kwru.nl leest u meer over hoe de klachtencommissie werkt.

Contactgegevens
Het telefoonnummer van de KWRU is 06 - 28 56 21 38. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@kwru.nl.

Beroep doen op Huurcommissie

Soms kunt u als huurder ook in beroep bij de huurcommissie. Wanneer doet u dit?

  1. Indien Bo-Ex als verhuurder niet binnen een redelijke termijn inhoudelijk reageert op een schriftelijke klacht van u als huurder. De klacht moet wel gaan over de door Bo-Ex - op basis van de geldende huurovereenkomst - geleverde producten en verrichte diensten .
  2. Wanneer u als huurder niet instemt met de beoordeling van de klacht door Bo-Ex. Dat betekent in de praktijk dat u in beroep kunt na een uitspraak van de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (afgekort KWRU).

Daarbij geldt wel de volgende voorwaarden:

  • De klacht over het geschil moet binnen een jaar na de gedraging van Bo-Ex bij de Huurcommissie ingediend zijn.
  • Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder, wordt aangemerkt als een gedraging van die verhuurder.
  • Onder een gedraging wordt niet verstaan een gedraging ten aanzien van het toe- en afwijzen van een woonruimte, een wanbetaling, een huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen.

Zijn er bijzondere procedureregels t.a.v. de afhandeling van de klachten?
De huurder moet eerst de interne klachtenprocedure van een verhuurder of woningcorporatie volgen. Pas daarna kan de huurder naar de Huurcommissie. Eenmaal bij de Huurcommissie gaat een verzoek over een klacht dezelfde procedure door als bij de andere procedures bij de Huurcommissie.

Gaat de huurcommissie actief na of eerst de interne procedure bij de klachtencommissie van de verhuurder is doorlopen?
Ja. De Huurcommissie zal bij de intake navragen bij de indiener en de verhuurder of de procedure via de interne klachtenafhandeling is doorlopen.

Behandelen dezelfde huurcommissieleden de klachten over gedragingen?
Ja, het gaat om de bestaande reguliere zittingen.

Worden de zittingen in klachtenzaken ook decentraal gehouden?
Zoals in het geval van andere zittingen vinden deze in het gehele land plaats en niet alleen in Den Haag.

Wat voor uitspraken kunnen we verwachten?
De Huurcommissie kan een uitspraak doen of een klacht gegrond of ongegrond is.

Kan een uitspraak inzake een klacht leiden tot een schadevergoedingsverplichting?
De Huurcommissie is geen rechterlijke instantie. De Huurcommissie kan daarom geen verplichting tot schadevergoeding opleggen.


Lopende klacht of niet eens hoe wij het hebben opgelost?