Het serviceabonnement

Sommige reparaties moet u zelf oplossen, zoals een lekkende kraan of klemmende deuren. Maar misschien bent u niet zo handig of heeft u weinig tijd. Dan raden we ons serviceabonnement aan.
Hoe werkt het?

Met het serviceabonnement hoeft u zich over veel reparaties geen zorgen meer te maken. Als iets kapot is, geeft u dit direct online aan ons door. Dan komen wij het zo snel mogelijk maken. Het serviceabonnement kost € 5,- per maand. Dit bedrag tellen we automatisch op bij uw huur.

Wat doen we dan voor u?

De kleine reparaties aan uw woning, zoals het bijvullen en ontluchten van de verwarming, het vervangen van afvoeren of het ontklemmen deuren.

In de brochure Reparaties & Onderhoud staat welke werkzaamheden Bo-Ex uitvoert en wat u als huurder zelf moet doen.

Wat zijn de voorwaarden?
  • Het serviceabonnement kan alleen worden toegekend aan huurders van een zelfstandige woning.
  • De kosten voor het serviceabonnement bedragen € 5,-. Dit bedrag tellen we automatisch op bij uw huur.
  • Het serviceabonnement kan pas na 1 jaar worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 maand.
  • De opzegging dient altijd schriftelijk ingediend te worden. De verhuurmedewerker maakt de opzegging dan in orde.
  • Bo-Ex mag ten alle tijden een aanvraag voor het serviceabonnement weigeren of het serviceabonnement opzeggen. Uiteraard geven we hier dan een verklaring voor.
Wat valt niet onder het serviceabonnement?
  • Reparaties aan zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) vallen buiten het serviceabonnement en dient u zelf te repareren.
  • Reparaties als gevolg van onjuist gebruik vallen buiten het serviceabonnement en dient u zelf te repareren.