Bezwaar tegen huurverhoging

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, is het mogelijk om bezwaar te maken. Hieronder leest u meer over de jaarlijkse huurverhoging en hoe u bezwaar kunt maken.
De voorwaarden
 • De huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs volgens de wettelijke woningwaardering.

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.

 • Het huurverhogingsvoorstel bevat fouten, zoals een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.

 • Het huurverhogingsvoorstel is pas ná 1 mei ontvangen door de huurder.

Bezwaar op basis van inkomen

Bezwaar op basis van inkomen is alleen mogelijk indien er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging en één van onderstaande situaties is van toepassing:

 • Het inkomen van de huurder of het inkomen van de huurder en de andere bewoners op het adres is in 2023 gedaald tot onder de inkomensgrenzen die gelden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.
 • De huurder of 1 van de andere bewoners valt onder de beperkte groep gehandicapten en chronisch zieken die door de minister is aangewezen.
 • Bo-Ex stuurde geen inkomensindicatie van de Belastingdienst mee met het voorstel om de huur te verhogen. Bo-Ex kan deze alsnog nasturen.
 • De inkomensindicatie van de Belastingdienst klopt niet, bijvoorbeeld omdat iemand die op het adres woonde inmiddels is verhuisd. Bo-Ex vraagt dan een tweede inkomensindicatie op van uw huishouden.
Meer informatie: De Huurcommissie
Bezwaar met bezwaarschrift
 • U kan een bezwaarschrift indienen. Binnen 5 werkdagen bevestigen wij schriftelijk (per post of per mail) de ontvangst van het bezwaar.

 • U hoeft het deel van de huurverhoging waartegen u bezwaar heeft gemaakt niet te betalen. Na uitspraak van de Huurcommissie wordt een eventueel openstaand bedrag verrekend. We adviseren om het bedrag wel elke maand te reserveren.

 • Aanvullende bewijsstukken kunnen na 1 juli nog worden ingediend, maar alleen als het bezwaar vóór 1 juli is ingediend.

 • Uiterlijk 1 augustus ontvangt u van ons schriftelijk (per post of per mail) antwoord op het bezwaar.

 • Als u het niet eens is met de beslissing, sturen wij het bezwaar én onze beslissing door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissingen. U en Bo-Ex zullen de uitspraak van de Huurcommissie ontvangen.


Meer informatie: Rijksoverheid

Bezwaar zonder bezwaarschrift
 • U kan zonder bezwaarschrift bezwaar indienen door de huurverhoging niet te betalen.

 • Wij sturen u dan een rappelbriefEen aangetekende brief waarin Bo-Ex u opnieuw vraagt in te stemmen met de huurverhoging.. U moet deze brief vóór 1 oktober ontvangen hebben.

 • Als u het dan nog niet eens bent met de huurverhoging, dan moet uzelf vóór 1 november de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen.

 • Schakelt u op dat moment de Huurcommissie niet in, dan is de huurverhoging een feit.

  Meer informatie: Huurcommissie

Procedure binnen Bo-Ex
 • Uw bezwaarschrift komt schriftelijk (op papier of via de mail) binnen bij de klantenservice.
 • De klantenservice stuurt u een bevestiging van ontvangst. Daarna stuurt de klantenservice de zaak door naar het bezwarenteam.
 • Het bezwarenteam bekijkt of het bezwaar gegrond is, ongegrond is of dat zij meer informatie nodig hebben. Op basis van het bezwaar past het team eventueel de huurprijs aan en stuurt u een bevestiging. Daarna wordt de aanpassing in het systeem verwerkt.
Procedure Huurcommissie
 • Bo-Ex dient het bezwaarschrift van u in bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie beoordeelt of het huurverhogingsvoorstel van Bo-Ex terecht is.
 • Totdat de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huurprijs blijven betalen.
 • Keurt de Huurcommissie het huurverhogingsvoorstel goed, dan moet u de nieuwe huurprijs betalen vanaf 1 juli (met terugwerkende kracht). Ook moet u de procedure kosten van €25,- betalen.
 • Keurt de Huurcommissie het huurverhogingsvoorstel niet goed gaat de huurverhoging niet door. De Huurcommissie dan een nieuwe huurprijs vast.
Meer informatie: Huurcommissie