Huurverhoging en bezwaar maken

In 2021 worden de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd. Lees hier meer.

Ieder jaar passen wij de netto huur – dat is de kale huur zonder servicekosten – aan. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Hieronder leest u meer over de jaarlijkse huurverhoging en hoe u bezwaar kunt maken.
Hoe werkt het?

U ontvangt ieder jaar vóór 1 mei een brief van ons met daarin uw nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of andere afspraken gelden. Voor garages, bergingen, parkeerplaatsen, vrije sectorwoningen en bedrijfsruimten geldt geen door de overheid bepaalde maximale huurverhoging.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de huurverhoging én heeft u hier een goede reden voor? U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

 • De huurverhoging hoger is dan de maximale wettelijke huurverhoging (5,1% tot 6,6% in 2020 afhankelijk van uw inkomen);
 • De huurprijs door de verhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen;
 • In het voorstel voor huurverhoging fouten staan, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;
 • U ons huurverhogingsvoorstel te laat heeft ontvangen (na 1 mei);
 • Bo-Ex binnen 12 maanden opnieuw de huur wil verhogen;
 • De Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken nog niet zijn verholpen;
 • Er sprake is van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en het is dan niet mogelijk om te controleren of de voorgestelde huurverhoging is toegestaan. Bo-Ex mag daarom geen nieuwe huurprijs vragen.
 • Bo-Ex de huur extra verhoogt na renovatie (ook wel woningverbetering genoemd) naast de jaarlijkse huurverhoging, maar u geen toestemming heeft gegeven voor de renovatie. In dat geval kunt u binnen 3 maanden nadat de renovatie is afgerond een uitspraak van de Huurcommissie over die huurverhoging vragen.
Bezwaar vanwege laag inkomen
Wanneer u te maken heeft met een inkomensafhankelijke huurverhoging, dan kunt u in de volgende gevallen ook bezwaar maken:
 • Uw inkomen is te laag of is gedaald;
 • Uw huishouden heeft 1 of meer bewoners die op 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Uw huishouden bestaat uit meer dan 4 of meer personen;
 • U bent chronisch ziek of heeft een beperking.
Hoe maakt u bezwaar?

Huurt u een zelfstandige woning en wilt u bezwaar maken? Vul dan dit formulier in. Huurt u een onzelfstandige woning en wilt u bezwaar maken? Vul dan dit formulier in. Uw bezwaar dient u vóór 1 juli schriftelijk aan te leveren bij de Bo-Ex.

Binnen 5 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van het bezwaar. Uiterlijk 1 augustus 2020 ontvangt u van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging, dan hoeft u dat deel van de huurverhoging waartegen u bezwaar maakt op dat moment niet te betalen. Na uitspraak van de Huurcommissie wordt een eventueel openstaand bedrag verrekend. We raden aan het bedrag in ieder geval maandelijks te reserveren. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan sturen wij het bezwaar en onze beslissing door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.

Huurverlaging of huurbevriezing

Woont u in een sociale huurwoning en betaalt u een relatief hoge huurprijs? En heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. Dit hangt af van uw inkomen. Het aantal personen in uw huishouden en de hoogte van uw huur. Op de pagina 'huurbevriezing en huurverlaging' leest u meer hierover.