Ik zoek een huurwoning

Bent u op zoek naar een huurwoning? Bo-Ex verhuurt zowel sociale huurwoningen als kamers.

Bo-Ex is verplicht haar woningen zoveel mogelijk te verhuren aan huishoudens met een bescheiden inkomen. Daarom richten we ons op de huishoudens met de laagste inkomens. Dat betekent dat woningen worden toegewezen aan kandidaten met een huishoudinkomen van maximaal €47.699,- voor een eenpersoonshuishouden en €52.671,- voor een huishouden met 2 of meer personen (prijspeil 2024). Bo-Ex verhuurt geen woningen aan middeninkomens. Meer informatie over inkomensgrenzen vindt u in ons huurbeleid (in het rechtermenu).

Daarnaast moet Bo-Ex haar woningen passend toewijzen: de huur van de woningen moet passen bij het inkomen van het huishouden.

Sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot €879,66. Voor deze woningen kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Alle sociale huurwoningen in Utrecht vindt u op de website van DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet).

Woningnet
Om op onze sociale huurwoningen te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan bij DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). Dit kost eenmalig €17,50. Inschrijven doet u via de website van DĀK regio Utrecht.

Inschrijven DĀK regio Utrecht

Daarna kost uw inschrijving jaarlijks €7,-. Om inschrijftijd op te bouwen, moet u uw jaarlijkse kosten op tijd betalen.

Inkomensgegevens delen via MijnOverheid
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning heeft de verhuurder uw inkomensgegevens nodig. U kunt uw inkomen nu digitaal delen via MijnOverheid, makkelijk, snel en veilig.

Bekijk de video hier om te zien hoe het werkt.

Wij begrijpen dat niet iedereen bekend is met het toevoegen (uploaden) van documenten via een computer of mobiele telefoon. Als u hulp nodig heeft dan staat het Klantcontactcentrum van DĀK regio Utrecht voor u klaar.


Als u uw inkomensgegeven deelt voordat u op een woning reageert, weet u zeker dat uw gegevens kloppen. U voorkomt hiermee teleurstellingen.

Bezichtigen
Zit er een passende woning voor u bij? Dan heeft u 7 dagen de tijd om te reageren. Na die 7 dagen worden in de meeste gevallen de eerste 10 kandidaten uitgenodigd voor een groepsbezichtiging. Soms komt het voor dat u contact op moet nemen met de huidige bewoner voor een bezichtiging. In zo'n situatie heeft u ook de mogelijkheid om spullen over te nemen indien de huidige bewoner spullen ter overname aanbiedt.

Benodigde documenten
Wanneer u de woning via WoningNet heeft geaccepteerd, moet u een aantal documenten digitaal bij ons aanleveren. In dit overzicht vindt u welke documenten wij van u verwachten.

Voorrang
In sommige gevallen kunt u voorrang krijgen. Lees hierover meer op de pagina Huisvestigingsverordening (in het rechtermenu).

Kamerverhuur

Een kamer noemen we een onzelfstandige woning. Dit wil zeggen dat u in een woning woont waar u over het algemeen de keuken, badkamer en het toilet met een aantal andere bewoners deelt. Als er een kamer vrij komt, mogen de andere bewoners een kandidaat voordragen. Om die reden worden kamers niet geadverteerd op WoningNet of op onze website. Bij bijna alle kamers die wij verhuren is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

U komt alleen in aanmerking voor een kamer wanneer uw inkomen minder dan €27.725,- bedraagt.

Benodigde documenten
Wanneer u bent voorgedragen door de bewoners als kandidaat voor de kamer, vragen wij een aantal documenten bij u op. Deze documenten moet u digitaal bij ons aanleveren:

Studenten
  • Ondertekend formulier 'Voorstel nieuwe kandidaat';
  • Bericht studiefinanciering 2023 (prijspeil 2023)
Werkenden
  • Ondertekent formulier 'Voorstel nieuwe kandidaat';
  • Inkomensverklaring Belastingdienst 2022/2023;
  • Recente jaaropgave en de laatste 3 loonstroken;
  • Zelfstandig ondernemer? Lever dan een resultatenrekening 2022 of prognose 2023 aan van de accountant voorzien van een stempel.
​​​​Wij zullen de door u aangeleverde documenten beoordelen en op basis daarvan de kamer wel of niet aan u toewijzen.

Geen kandidaat, wat nu?
Wij verhuren alle kamers aansluitend. Dat wil zeggen dat het huurcontract van de nieuwe bewoner ingaat op de dag nadat het contract van de vorige bewoner is geëindigd.

Als er geen nieuwe bewoner is gevonden voor deze datum, zijn de achtergebleven bewoners verantwoordelijk voor de kosten van de leegstand. Neem dus op tijd contact op als er geen nieuwe kandidaat gevonden wordt.