Onze vrije sector huurwoningen

Woningen met een netto huurprijs vanaf € 808,06 (prijspeil 2023) noemen we vrije sector huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor een vrijesectorwoning moet uw inkomen in ieder geval hoger te zijn dan € 44.035,-. Voor sommige woningen geldt een inkomenseis, deze staat vermeld in de advertentie.

Al onze vrije sectorwoningen kunt u vinden op Rooftrack. Via deze site kunt u ook op de woningen reageren.

Selectie
Nadat de woning 1 week op Rooftrack heeft gestaan, vindt de eerste selectie plaats uit de kandidaten die op de woning hebben gereageerd. Ook na deze eerste selectie kunnen geïnteresseerden blijven reageren zolang de advertentie op Rooftrack staat.
Het kan dan wel zijn dat u niet meer in aanmerking komt, omdat iemand uit de eerste selectie de woning heeft geaccepteerd. Alle relevante informatie kunt u in de advertentie vinden.

Toewijzing
Alle woningen worden middels loting toegewezen. Zo heeft iedere kandidaat een gelijke kans om in aanmerking te komen voor de woning. Als de woning nog bewoond is, dan gaan de bezichtigingen individueel. Is de woning niet meer bewoond? Dan nodigen we meerdere kandidaten uit voor een groepsbezichtiging. Wanneer de woning toch wordt geweigerd, loten we opnieuw, enzovoort.

Alle communicatie gaat uitsluitend per e-mail. Iedereen ontvangt een bericht. Houdt er wel rekening mee dat de mail in uw spambox terecht kan komen. Om dit te voorkomen kunt u Bo-Ex opnemen in uw adresboek.

Aan te leveren documenten
Zorg ervoor dat wanneer u reageert op een woning, u de onderstaande documenten kunt aanleveren:

  • Een werkgeversverklaring met 3 recente loonstroken of
  • Een inschatting van een accountant over het lopende jaar en een financieel overzicht van de afgelopen 3 jaar.