Onze vrije sector huurwoningen

De huurprijs van een vrijesectorwoning start vanaf € 720,42. Voor deze woningen krijgt u geen huurtoeslag. Reageren kan via Rooftrack en Woningnet. Uw inkomen moet in elk geval hoger zijn dan € 38.035,00 om in aanmerking te komen voor een vrijesectorwoning. Voor sommige woningen geldt een inkomenseis, deze staat vermeld in de advertentie.

Deze pagina is nog in onderhoud en zal z.s.m. worden aangevuld met ons actuele woningaanbod.